Brett, Andrew, Trevor: Task Planning in Manageable Chunks